Новини

право на обезщетение при ПТП
право на обезщетение при ПТП
05/03/2024

Ако вие или ваш близък сте пострадали при катастрофа, трябва да знаете, че право на обезщетение има всяко трето лице с изключение на виновния за ПТП( пътно транспортно произшествие) водач.

Това може да бъде:

пострадал водач на лек автомобил, който не е виновен за ПТП (пътно транспортно произшествие)

пострадал пътник без значение дали водачът на МПС е виновен за причиняването на инцидента

пострадал пешеходец, велосипедист, мотоциклетист

Право на обезщетение имате и ако сте пътник в автомобила и виновен за катастрофата е водачът на автомобила, дори и ако това е вашият син, съпруг, брат, приятел. В този случай възниква въпросът: Но застрахователя няма ли да си иска от него платеното ми обезщетение? Не, няма, освен при някоя от тези три хипотези: водачът е шофирал след употреба на алкохол или наркотици, не притежава валидно свиделство за управление на МПС от съответната категория или управлява неизправно МПС, като е знаел за неизправността и произшествието е настъпило именно вследствие на тази неизправност.

Обезщетението за пострадалия обхваща както причинените вреди по автомобила, така и обезщетение за причинените ви увреждания на здравето и болките и страданията, които сте търпели вследствие на тях, а също така и направените разходи , свързани с лечението ви , както и пропуснатите ползи като загубата на доходи.

За да докажете направените разходи и да ги претендирате пред застрахователя е много важно да изисквате и фактура освен касов бон за всеки разход, както и писмен документ за всеки извършен медицински преглед с отразено заключение от лекаря.

В какъв срок трябва да си потърся обезщетението и как?

Давността за предявяване на иск за непозволено увреждане е 5 годишна, като трябва да се има предвид, че предявяването на доброволна претенция пред застрахователя не спира тази давност, нито пък воденото наказателно дело срещу виновния водач, което може да продължи повече от 5 години и така докато чака резултата му, пострадалият при пътно транспортно произшествие да се лиши от възможност да търси обезщетение.

С новият Кодекс за застраховането от 01.01.2016г., законодателят въведе задължителното изискване преди завеждане на дело срещу застраховател първо да се предяви извънсъдебна претенция до него, по която застрахователят е длъжен да се произнесе в тримесечен срок и едва ако няма произнасяне след изтичане на срока, отказано е обезщетение или пострадалият не е съгласен с предложеният му размер на обезщетение може да се обърне към съда.  Мораторна лихва върху обезщетението тече от деня на предявяване на претенцията към застрахователя.

Ако вие или някой от вашите близки сте пострадали при катастрофа, трябва да знаете, че всяко трето лице, освен виновния водач за пътно транспортно произшествие (ПТП), има право на обезщетение. Това включва: водач на лек автомобил, който не е виновен за ПТП; пътник, независимо дали водачът е виновен; пострадал пешеходец, велосипедист или мотоциклетист. Дори ако сте пътник в автомобила и виновен за катастрофата е водачът, който може да бъде ваш син, съпруг, брат или приятел, все още имате право на обезщетение. Има някои изключения, при които застрахователят може да иска обезщетението да бъде възстановено от виновния водач. Тези изключения са ако водачът е шофирал след употреба на алкохол или наркотици, няма валидно свидетелство за управление на МПС или управлява неизправен автомобил, като е знаел за това. Обезщетението включва както вредите по автомобила, така и обезщетение за причинените ви увреждания на здравето, болки и страдания, както и разходите за лечение и загубата на доходи. За да докажете разходите и да ги претендирате, е важно да съберете фактури и касови бонове за всеки разход, както и писмени документи за медицинските прегледи с заключение от лекар. Искът за обезщетение трябва да бъде предявен в рамките на 5 години, като предявяването на доброволна претенция пред застрахователя не спира тази давност. С новия Кодекс за застраховането от 01.01.2016 г., преди да заведете дело срещу застрахователя, трябва първо да предявите извънсъдебна претенция, на която застрахователят трябва да се произнесе в рамките на три месеца. След изтичането на този срок, ако няма произнасяне, ако обезщетението е отказано или ако не сте съгласни с предложената сума, можете да се обърнете към съда. Мораторната лихва върху обезщетението започва да тече от деня на предявяването на претенцията. Препоръчваме ви да предявите претенцията си възможно най-скоро след инцидента и да се консултирате с адвокат, който е специалист в областта и знае какви документи са необходими и как да се справите с тях. Ако отидете сами при застрахователя, рискувате да поискате неподходяща сума за обезщетение, тъй като съдът обикновено присъжда по-висока, отколкото сте поискали. Освен това, застрахователят ще изисква документи, които вие може да не можете или не знаете как да съберете, което може да доведе до отказ от обезщетение. Така ще загубите много време и нерви, особено ако чакате да се възстановите преди да потърсите своите права.

В заключение, ако сте пострадали при катастрофа, имате право на обезщетение въз основа на Кодекса за застраховането. Това право важи за всеки, освен виновния водач за ПТП. Важно е да съберете всички необходими документи, фактури и касови бонове, както и да запазите писмените заключения от лекарите, за да докажете разходите и претендирате за обезщетение. Също така, трябва да имате предвид, че искът за обезщетение трябва да бъде предявен в рамките на 5 години от инцидента. Ако се сблъскате с трудности или не знаете как да се справите с процеса, е препоръчително да се консултирате с адвокат, който е специализиран в тази област и може да ви помогне да получите най-справедливото обезщетение.

Задайте въпрос или коментирайте

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Други новини

пострадали при пътнотранспортни произшествия

стастистика за пострадалите при пътнотранспротни произшествия в България за последните 5 години

Анализ на броя на пострадалите при пътно-транспортни произшествия в България за последните 5 години През последните 5 години в България се наблюдава тревожен ръст на

Прочетете повече »