Дейност

Дейността на фондация "ХЪРС"

Идеята за създаването на фондацията е да бъдат подпомогнати пострадалите от ПТП,веднага след настъпването на злополуката, когато имат нужда както от средства, така и от психологическа подкрепа и съдействие , за да получат адекватно лечение. Много често се налагат операции с поставяне на скъпи имплатни, които здравната каса не поема, ние можем да предоставим на пострадалия финансова помощ за тези непредвидени разходи за лечение, които често са от порядъка на няколко хиляди лева.

От създаването на фондацията до момента сме подпомогнали стотици хора като сме заплатили вместо тях сумите, които са били необходими за операции, за прегледи при специалисти, за рехабилитация и лекарства. Наши сътрудници са придружавали и придружават много хора при прегледи при нужните специалисти, за да получат най-добрата медицинска грижа и да им бъде назначено нужното лечение. Благодарение на нашето съдействие хора, на които не им беше обърнато внимание след произшествието в Спешна помощ, бяха насочени към нужните специалисти, беше им назначено лечение и се възстановиха успешно. На други беше оказано съдействие за прием в специализирани болници в София – лицево-челюстна хирургия, неврохирургия, водещи специалисти по ортопедия и травматология, бяха им заплатени и транспорта и операциите, без които щеше да се стигне до инвалидност.

Правна помощ за получаване на обезщетение

Друга  основна дейност е да разясним правата, които имат като пострадали и да им  помогнем да ги реализират успешно.Фондацията има представители и сътрудници в цялата страна. Работим с утвърдени специалисти: лекари, психолози, рехабилитатори, адвокати.

Фондация “Хърс” предоставя на пострадалите при ПТП безплатна правна помощ от
квалифицирани адвокати, специализирани в тази област, изразяваща се в :

• Консултиране и разясняване на правата , които има като пострадал в наказателното производство – разследването , което се води от полицията, 

• Следене хода на воденото наказателно производство, запознаване с
материалите по същото и подаване на жалби, искания, бележки и възражения;

• Участие в съдебното производство като частен обвинител с цел поддържане на обвинението наред с прокурора и евентуално обжалване на съдебните актове – когато делото бъде внесено в съда, адвокат на фондацията ще се яви заедно с Вас на делото срещу виновния водач и ще защитава Вашите права;

• Oбразуване и представителство по дело , водено срещу застрахователната компания, където е застрахована гражданската отговорност на виновния за ПТП водач или срещу Гаранционния фонд за присъждане на застрахователни обезщетения на пострадалия за претърпените от него неимуществени и имуществени вреди – освен наказателното дело, което се води от полицията, пострадалият има право на обезщетение от застрахователната компания, където е застрахована “гражданската отговорност” на собственика и водачите на автомобила, причинил ПТП-то. Важно е да се знае, че пострадалият трябва да се обърне към застрахователната компания и да поиска да му бъде изплатено обезщетение, ако не му бъде платено такова в тримесечен срок или му бъде отказано плащане, тогава има право да заведе дело в съда. Ние сме специализирани какво във воденето на преговори със застрахователя, знаем какви документи да представим, познаваме съдебната практика и сме наясно какви обезщетения да претендираме и как да защитим най-добре интересите на лицата, които са потърсили нашето съдействие.

  • Вие не заплащате предварително нищо, нито адвокатски хонорар, нито такси и разноски по водените дела. Единственото което очакваме от Вас е след като си получите обезщетението да дарите малка част от него на фондацията, за да може да помагаме и на други, които ще се окажат във Вашето положение.

Видове инциденти, при които помагаме

ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

Злополуки по време на работа, включително и пътя от и до работното място и включените в работното време почивки.

ПЪТНО ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

Всяка една злополука по време на работа, довела до нараняване на работника, включително и по пътя от и до работното място и включените в работното време почивки.

Ако постарадате като пътник в автомобил, дори и ако е виновен водачът на автомобила, в който пътувате или вие управлявате автомобила и нямате вина за произшествието.
Ако сте пешеходец и пострадате на пешеходната пътека, на тротоар или автобусна спирка, дори и при пресичане на необозначено място.
Ако управлявате велосипед или мотоциклет и пострадате без вина
ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ