Дейността на фондация „ХЪРС“

 

Фондацията е създадена с идеята да помогне на пострадалите от ПТП веднага след инцидента, когато те имат нужда от финансова и психологическа подкрепа, за да получат адекватно лечение. Често се налагат операции за поставяне на скъпи импланти, които здравната каса не покрива. Ние можем да предоставим финансова помощ на пострадалите за тези непредвидени лечебни разходи, които често са значителни суми.

От създаването на нашата фондация досега сме помогнали на стотици хора, изплащайки сумите, необходими за операции, лекарски прегледи, рехабилитация и лекарства. Нашите екипи са придружавали и продължават да придружават много хора при прегледи от необходимите специалисти, за да им осигурят най-добрата медицинска грижа и да им бъде предписано необходимото лечение. Благодарение на нашата помощ, хора, които не получаваха достатъчно внимание след спешни случаи, бяха насочени към необходимите специалисти, беше им предписано лечение и се възстановиха успешно. Осигурихме съдействие и за прием в специализирани болници в София, като лицево-челюстна хирургия, неврохирургия, ортопедия и травматология, като покрихме транспорта и операциите, без които те щяха да станат инвалиди.

Правна помощ за получаване на
обезщетение

Друга  основна дейност е да разясним правата, които имат като пострадали и да им  помогнем да ги реализират успешно.Фондацията има представители и сътрудници в цялата страна. Работим с утвърдени специалисти: лекари, психолози, рехабилитатори, адвокати.

Фондация „Хърс“ предоставя на пострадалите при ПТП безплатна правна помощ от
квалифицирани адвокати, специализирани в тази област.

Извън наказателния процес, пострадалият има право на обезщетение от застрахователната компания, при която е застрахована „гражданската отговорност“ на собственика и водачът на автомобила, причинил пътнотранспортното произшествие.

Важно е пострадалият да се обърне към застрахователната компания и да поиска изплащане на обезщетение. Ако обезщетението не му бъде изплатено в тримесечен срок или му бъде отказано, той има право да подаде иск в съда.

Ние сме специализирани във воденето на преговори с застрахователните компании, разполагаме с необходимите документи, познаваме съдебната практика и знаем какви обезщетения да изискваме и как да защитаваме най-добре интересите на клиентите, които са се обърнали към нас за помощ.

Фондация „Хърс“ има за цел да помага на пострадалите от ПТП да разберат и осъществят своите права успешно. С нашата подкрепа и помощ от квалифицирани специалисти, като лекари, психолози, рехабилитатори и адвокати, ние предоставяме безплатна правна помощ на пострадалите в наказателното производство, следим процеса на делото и участваме в съдебното производство.

Освен това, се заемаме и с представителство по дела, водени срещу застрахователната компания, за присъждане на обезщетения на пострадалите.

Нашата фондация не изисква предварително заплащане на такси и хонорари, а само молим пострадалите, след като получат обезщетението си, да дарят малка част от него на нашата организация, за да можем да продължим да помагаме и на други в нужда.

С нашата специализирана помощ и екип от експерти, ние сме тук, за да защитим интересите на пострадалите и да им помогнем да получат справедливото обезщетение, което заслужават.

Видове инциденти, при които помагаме

ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

Злополуки по време на работа, включително и пътя от и до работното място и включените в работното време почивки.

ПЪТНО ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

Всяка една злополука по време на работа, довела до нараняване на работника, включително и по пътя от и до работното място и включените в работното време почивки.

Ако постарадате като пътник в автомобил, дори и ако е виновен водачът на автомобила, в който пътувате или вие управлявате автомобила и нямате вина за произшествието.
Ако сте пешеходец и пострадате на пешеходната пътека, на тротоар или автобусна спирка, дори и при пресичане на необозначено място.
Ако управлявате велосипед или мотоциклет и пострадате без вина
ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ