Често задавани въпроси

Отговор: Ако ви е причинена средна телесна повреда, ще бъде образувано досъдебно производство. Имате право да заявите, че желаете наказателното дело да бъде прекратено. Това няма да ви лиши от правото да получите обезщетение от застраховката “гражданска отговорност” на автомобила

Отговор: Застрахователят, който е платил обезщетение на пострадалия има право на регрес спрямо виновния водач само ако: е бил неправоспособен или под въздействието на алкохол или наркотици; предизвикал е произшествието умишлено; не е отстранил неизправност, станала причина за произшествието или е напуснал мястото на произшествието преди идването на контролните органи

Ако виновният водач Ви предложи да заплати изцяло или част от платените разходи за вашето лечение, можете да приемете това, но ако иска да подпишете документ трябва да внимавате много и задължително да се консултирате с адвокат. За едни и същи вреди може да се получи само едно обезщетение – т.е или от водача лично или от застрахователя – не може да се иска обезщетение и от двете места